Parduotuvės taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

Šios Pirkimo–pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – „Jūs“) ir Pardavėjo (toliau – „mes“) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – „e. parduotuvė“).

2. Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymas

Sutartis tarp Jūsų ir mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e. parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų Taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką „Patvirtinti pirkimą“ ir gaunate mūsų pranešimą elektroniniu paštu arba telefonu, kad Jūsų užsakymas priimtas. 

3. Jūsų teisės 

Jūs turite teisę pirkti prekes e. parduotuvėje šių Taisyklių ir e. parduotuvės nustatyta tvarka.

4. Jūs įsipareigojate

Priimti užsakytas prekes.

Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, privalote nedelsdami juos atnaujinti.

Jūs, naudodamasis e. parduotuve, sutinkate su šiomis Taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

5. Mūsų  teisės

Jei pirkėjas bando pakenkti e. parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e. parduotuve arba panaikinti pirkėjo registraciją.

Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e. parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto Jums nepranešę.

Mes galime vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

6. Mes įsipareigojame

Šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Jums galimybę tinkamai naudotis e. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

Pristatyti Jūsų užsakytas prekes Jūsų nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.

Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą – grąžinti sumokėtus pinigus.

7. Atsakomybė

Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius.

Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis e. parduotuve.

Jūs atsakote už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų atpažinimo kodu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

Mes neatsakome už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per e. parduotuvėje esančias nuorodas.

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

8. Informacijos siuntimas

Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu, o esant reikalui, dėl operatyvesnio susisiekimo, skambiname telefonu.

Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate elektroniniu paštu info@ukmergesraktai.lt

9. Atsiskaitymai

Atsiskaityti galima naudojantis Swedbank, Seb, Luminor, Citadele ir Šiaulių bankas elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma.

10. Baigiamosios nuostatos

Šioms Taisyklėms yra taikoma LR teisė.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.